Sena DAM

Topluluk Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Zühal GÜVEN

Akademik Danışman

Birimi

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kuruluş Tarihi

08.01.2019

Topluluk Amacı