• Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü

Sportif Faaliyetler Topluluğu; Yaşam Boyu Sporda Egzersiz ve Beslenmenin Rolü