"Benim Gözümden Konya" Fotoğraf Yarışması (ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TOPLULUĞU )

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Uluslararası Öğrenci Topluluğu

Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

“Üniversite Öğrencilerinin Gözüyle Konya”

Amaç

Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından organize edilecek olan Fotoğraf Yarışması ile fotoğrafçılığa olan ilginin artması sağlanıp, üniversite öğrencilerinin Konya hakkındaki izlenimlerini görmek ve buna ek olarak fotoğrafçılık sanatına katkı sağlayacak yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve bu yeteneklerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Yarışma Tarihleri

Yarışma son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

Sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların açıklanma tarihi: 25 Nisan 2019

Sergilenme tarihi: 30 Nisan 2019

Katılım Koşulları

 1. Katılımcı, “Üniversite Öğrencilerinin Gözüyle Konya” temalı en fazla beş adet fotoğraf ile yarışmaya başvurabilir.
 2. Yarışma sadece NEÜ öğrencilerinin katılımına açıktır.
 3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 4. Yarışma süresi boyunca neuyarisma@gmail.com irtibat adresi olarak kullanılacaktır.
 5. Yarışmaya katılacak olan fotoğrafların Konya il sınırları içinde çekilmiş olma zorunluluğu vardır.
 6. Yarışmaya teslim edilen fotoğraflar içerisinde bulunan ve özgün olmayan olguların kullanılması halinde sorumluluk yarışmaya katılan öğrencilere aittir. Telif hakkı ihlali söz konusu olduğunda NEÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu sorumluluk kabul etmemektedir.
 7. Daha önce yarışmalara katılmış ve ödül kazanmış olan fotoğraflar kabul edilmemektedir.
 8. Yarışmaya katılan fotoğraflar Uluslararası Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu ve belirlediği jüriden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilip aralarından otuz adet fotoğraf seçilecektir.
 9. Yarışmanın yapıldığı dönemde Uluslararası Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu’nda yer alan öğrenciler yarışmaya katılamazlar.
 10. Jüri Üyelerinin seçimi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu’nun takdirindedir. Jüri üyeleri; akademisyenlerden, üniversite personelinden, üniversite dışından, fotoğrafçılık sektöründen vs. oluşabilir.Fotoğrafların teslimine ilişkin hususlar şöyle sıralanmıştır;

  10.1 Fotoğraflarda ışık, renk, kontrast düzenlemesi yapılabilir, ancak fotoğraflara obje ekleme/silme gibi manipülasyonlar yapmak ihlal sayılır. Düzenleme yapılan fotoğrafların orijinal halleri de ilgili e-posta adresi ile iletilmelidir.

  10.2 Fotoğraflar JPEG formatında, bir adet tanıtıcı künyesi ile birlikte son başvuru tarihine kadar teslim edilmelidir. Dosyaların adları “İsim-Soyisim-FotoğrafSayısı-Edit/Orijinal” şeklinde yapılmalıdır. Örneğin “Buse-Yalcin-1-Edit”, “Can-Yenidogan-3-Orijinal” şeklinde olmalıdır.

  10.3 Teslim edilecek fotoğrafların görüntü kalitesinin yüksek olması şartı aranmaktadır. Asgari 4 MB kabul edilecektir.

  11.Sergilenen fotoğrafların yazılı, basılı ve dijital ortamlarda kullanım hakkı Uluslararası Öğrenci Topluluğu’na devredilir. Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve NEÜ bu fotoğrafları tanıtım, broşür ve reklam materyallerinde kullanma hakkına sahiptir.

Sergi ve Ödüllendirme

  12.Tüm fotoğraflar sergi gününde gösterilir. Seçici jüri tarafından ilk üç dereceye giren fotoğraflar belirlenir ve ödül töreninde, ödüller sahiplerini bulur. Gerekli görüldüğü takdirde jüri, özel değerlendirme ödülü verilebilir.

  13.Ödül töreninde yarışmaya katılan tüm fotoğrafçıların hazır bulunması şartı aranmaktadır. Geçerli mazeret sunulduğunda bu hususta esneklik sağlanabilir.

  14.Ödüller eser sahiplerine verilecektir.

 1. Jüri üyeleri ödül vermeme yönünde bir karar alamaz. Gerekli görüldüğünde bu madde göz önünde bulundurulmayacaktır.
 2. Jüri üyeleri fotoğraflara ilişkin görüşlerini değerlendirme toplantılarında ve seçimler dışında belirtemez.
 3. Jüri üyeleri dilerse kendi içinde başkan seçer ve eşitlik durumunda başkanın oyu dikkate alınır.

 Ödüller

Birincilik    : Gezi

İkincilik     : 2 kişilik tiyatro bileti

Üçüncülük  : Kitap seti (3 kitaptan oluşur)

 Jüri Üyeleri

18. Jüri üyeleri, Uluslararası Öğrenci Topluluğu’nun sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Muammer ULUTÜRK - SBBF Tarih bölümü Öğretim Üyesi

Müşerref YARDIM - SBBF Sosyoloji bölümü Öğretim Üyesi

Feyza Şule GÜNGÖR -SBBF Felsefe bölümü Öğretim Üyesi

Topluluk Başkanı Kifayetullah RAHMATOGHLİ

Erkan MUMCU – KOMFAD Başkanı

Yürürlük

19.NEÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

20.Şartnamede yer almayan hususlarda takdir yetkisi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Yönetim Kuruluna aittir.

21.Yarışmaya başvuranlar bu şartnamede yazan hükümleri kabul etmiş sayılır.