• Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü

TUSAŞ KAMPÜS SUNUMU

15 Haziran 2022'de Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Ali Bozgedik'in yapmış olduğu TUSAŞ Kampüs Sunumu etkinliğinde TUSAŞ genç yetenek kazanım şefi Nilüfer Köse'yi konuk ettik.