• Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü

Konferans: Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler