• Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü

RUBİK KÜP EĞİTİMİ

Aralık 2021 sonunda, iki gün süren üç boyutlu düşünmeyi geliştirmeye yönelik küp eğitimi düzenledik.