• Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü

AKADEMİK MAKALE EĞİTİMİ

9-10 Nisan 2022'de Akademik makalenin önemi ve nasıl yazılması gerektiğine dair eğitim gerçekleştirdik.